Kategorie

Znajdź nas na:

apteka bajkowa na allegro

Zamówienia

 1. Zamówienia w aptece internetowej Apteka Bajkowa można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie jest realizowane po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania produktów.
 3. Wypełnienie i wysłanie zamówienia na www.aptekabajkowa.pl oznacza akceptację regulaminu apteki internetowej Apteka Bajkowa.
 4. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzane jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 5. Zamówienie realizowane jest w ciągu 1-3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na konto.
 6. W przypadku braku części towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 7. Apteka Bajkowa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  • braku zamówionego towaru w swoim magazynie w ilości określonej w zamówieniu lub braku dostępności w hurtowniach, u producenta
  • wycofania z obrotu lub wstrzymania sprzedaży danego produktu na terenie Polski w trakcie realizacji zamówienia
 8. Klient może wprowadzić zamiany w zamówieniu do momentu ekspedycji zamówionych produktów lub wystawienia faktury.
 9. W przypadku zakupu produktów leczniczych (leków) Klient upoważnia firmę kurierską/osoby trzecie do odbioru w imieniu Klienta i na rzecz klienta leków zamówionych z Apteki Bajkowej. Klient bierze pełną odpowiedzialność za warunki przechowywania i transportu produktów leczniczych po ich odbiorze przez upoważnionego przez Klienta kuriera firmy kurierskiej. Informujemy Klienta, że przechowywanie i transportowanie produktów leczniczych w temperaturze powyżej 20 stopni C może, ale nie musi wpłynąć na jakość produktów leczniczych.
 10. Czas odbioru zamówień z odbiorem osobistym - 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia mailem. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane. Odbiór w Aptece w Warszawie przy ul. Rechniewskiego 6 możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 11. Apteka Bajkowa zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby doręczenia z winy klienta: błędnie podanego adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu.
 12. Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny do momentu ekspedycji zamówionych produktów lub wystawienia faktury, lecz powiadamia o tym bezzwłocznie Aptekę Bajkową telefonicznie, faxem lub e-mailem. Otrzymanie odpowiedzi na maila z informacją o rezygnacji jest jednoznaczne z anulowaniem przez Aptekę Bajkową zamówienia.
 13. Kupujący każdorazowo otrzymując zamówienie ma obowiązek sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący niezwłocznie musi poinformować Aptekę Bajkową.